Правила користування сайтом

Ці правила поширюються на всіх відвідувачів і користувачів сайту https://kraus.com.ua (як теперішніх, так і майбутніх). Будь ласка, уважно прочитайте ці правила користування сайтом, що регулюють використання цього сайту (далі — «Правила»). Використовуючи цей сайт і матеріали сайту, користувач висловлює свою згоду з цими Правилами, у протилежному випадку просимо не користуватися цим сайтом.

Терміни:

Вебсайт — сукупність даних електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та/або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою й структурованих у межах адреси вебсайту та/або облікового запису власника цього вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики та/або числової адреси за інтернет-протоколом.

Вебсторінка — складова частина вебсайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права та/або суміжних прав тощо.

Гіперпосилання  формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси вебсайту або його частини (вебсторінки, даних). У разі якщо гіперпосилання адресує до частини вебсайту (вебсторінки), то, крім домену та/або числової адреси за інтернет-протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або виклики й умови доступу до вебсторінки, що може бути відтворена або збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати електронну (цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет.

Володілець персональних даних  фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних і процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб’єкта персональних даних  добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.
Обробка персональних даних  будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, зокрема з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Загальна правова інформація

Сайт https://kraus.com.ua (далі — «Сайт») дозволяє вам переглядати й завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання за умови, що ви зберігатимете всю інформації про авторське право та інші відомості про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді чи використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп’ютерних мережах заборонене.

Цей Сайт представляє юридична особа ФОП Сальнікова Юліанна Вікторівна, код ЄДРПОУ 2670416262, м. Харків, вул. Московський проспект, 48 (далі — «Компанія»). Інформація, що розміщена на даному Сайті, є інтелектуальною власністю і захищена згідно з нормами чинного законодавства України.

Дія Правил користування цим Сайтом поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
Компанія залишає за собою право в будь-який час змінювати розміщені дані, інформацію, послуги та продукцію без попереднього повідомлення. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що Компанія їх підтримує, рекламує або рекомендує.

Захист авторських прав

Усі права на інформацію, розміщену на цьому Сайті, належать їхнім власникам і захищені згідно з нормами чинного законодавства України. Зміна матеріалів, використання їх за іншим призначенням, несанкційоване копіювання, поширення тощо є порушенням авторських прав. У разі порушення Правил користування цим Сайтом Компанія залишає за собою право застосувати до порушників усі допустимі й визначенні чинним законодавством України заходи захисту своїх порушених прав. На інших сторінках цього Сайту можуть міститися інші зауваження про права власності й інформація про авторські права, що також повинні бути враховані й дотримані.

Будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та обробка вмісту цього Сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або обробку в електронних засобах масової інформації, захищені правами інтелектуальної власності. Будь-яке використання інформації цілком або частково дозволене лише за умови попередньої письмової згоди її власника. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема використання текстів, фрагментів текстів чи графічних матеріалів і будь-яке інше використання/поширення дозволене лише за умови попередньої письмової згоди їхнього власника. Права на поширення та відтворення об’єктів права інтелектуальної власності належать їхнім власникам.

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг), що розміщені на сторінках цього Сайту, зокрема продукція, товари, які виготовляють під такими торговельними марками, є зареєстрованими торговельними марками, що належать відповідним власникам (далі по тексту — власники торговельних марок). Будь-яке офіційне або неофіційне використання даних торговельних марок без згоди власників торговельних марок заборонене та є порушенням чинного законодавства України, зокрема (але не тільки) законодавства про авторські права, права інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Компанія може збирати персональні дані, пов’язані з користувачами, особливо коли користувач: завантажив Завантажуваний контент, зареєструвався на Сайті, відправив заявку на отримання консультації, відправив електронний лист, відповів на опитування або дослідження, надав згоду на обробку своїх персональних даних тощо.

Згідно з чинним законодавством ви маєте право доступу, виправлення й видалення будь-яких даних, що можуть стосуватися вас. Ви можете скористатися цим правом у будь-який час, надіславши нам повідомлення, приклавши копію свого посвідчення особи, за наступною адресою: м. Харків, вул. Московський проспект, 48

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИЙ ДАНИХ

Політика безпеки Сайту

Компанія поважає конфіденційність користувачів Сайту й намагається захистити їхні персональні дані. У цьому розділі роз’яснено порядок збору, передачі, обробки, використання, розкриття даних та практика захисту Сайту.

Отримуючи доступ до Сайту, користуючись ним і надаючи нам ваші персональні дані, ви погоджуєтесь і даєте однозначну згоду на збір, передачу, обробку, використання та розкриття своїх персональних даних у порядку, вказаному в цих Правилах, і відповідно до вимог чинного законодавства України (далі — «Згода»).

Ця Згода на обробку персональних даних надається відповідно до вимог законодавства України.

Ця Згода діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання ваших персональних даних цією Згодою не обмежений. Ваші персональні дані обробляються в строк не довший, ніж це необхідно відповідно до їхнього законного призначення та мети, визначеної цією Згодою.
На підтвердження вищевикладеного ви, заповнюючи на Сайті форму й вказуючи свої персональні дані, підтверджує згоду на їхню обробку в порядку й на умовах, описаних вище.
Надаючи нам персональні дані, ви підтверджуєте, що права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», вам відомі й зрозумілі.

Персональні дані та контактна інформація користувача Сайту не буде розголошена третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або якщо Користувач дасть на це свою згоду (як зазначено далі). Компанія використовує зібрані персональні дані користувачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Отримання й обробка персональних даних

Усі Користувачі можуть відвідувати Сайт, не розголошуючи при цьому будь-які персональні дані (під персональними даними розуміють будь-яку інформацію, що має відношення до встановленої фізичної особи, зокрема за допомогою звичайно використовуваних способів визначення або за допомогою однієї чи декількох особливостей, властивих його/її особистості: фізичних, фізіологічних, психологічних, розумових, економічних, культурних, соціальних, політичних). При цьому ненадання Користувачем необхідної інформації, запитуваної у відповідних секціях введення інформації та в інших розділах Сайту, може спричинити неможливість надання Сайтом певних послуг Користувачам.

З метою виконання запитів користувачів, а також в інших цілях, зазначених нижче, Сайт може запитувати такі дані про Користувача: ім’я, прізвище, дату народження, стать, електронну та поштову адреси, номер телефону, номер мобільного телефону, вік та інші дані. У силу добровільної підписки на Сайті або замовляючи консультацію, Користувач погоджується (дає свою згоду) на внесення його персональних даних в інформаційну систему — як вручну, так і автоматично — в повному обсязі й для цілей, зазначених нижче, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Компанія має право використовувати розголошені дані протягом строку, необхідного для виконання відповідної мети обробки персональних даних й обов’язкового архівування, згідно із застосовним законодавством, не завдаючи шкоди зобов’язанням Сайту, які виникають унаслідок спеціального регулювання. Надання дозволу на обробку персональних даних є добровільним, і Користувач має право відкликати такий дозвіл, відправивши електронного листа на електронну адресу Сайту.

Права користувачів щодо обробки їхніх персональних даних охоплюють, зокрема, право на включення, оновлення або видалення персональних даних з інформаційної системи Сайту. А також право на отримання копії персональних даних, які є предметом обробки.
Мета збору та обробки персональних даних
Компанія обробляє персональні дані з такою метою:
 • проведення маркетингових та інших досліджень, здійснення іншої маркетингової діяльності, зокрема рекламування товарів і послуг, розповсюдження рекламних матеріалів, включення персональних даних до внутрішніх інформаційних систем і баз, направлення поштових та електронних розсилок, збір інформації, реалізація відносин у сфері встановлення та розширення контактів з потенційними контрагентами, реалізація договірних відносин;
 • надання відповідей на запитання Користувачів, надання консультацій;
 • надання рішень і послуг, які найбільше відповідають потребам Користувачів;
 • визначення потреб Користувачів, відображення рекламних оголошень;
 • надання таргетованої реклами на основі потреб/дій Користувачів на Сайті за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, SMS-розсилок тощо;
 • надання порад, корисної інформації, останніх даних про продукцію за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, SMS-розсилок тощо;
 • надання інформації про нову продукцію за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, SMS-розсилок тощо.

Компанія використовує отриману інформацію виключно з метою, визначеною в цих Правилах. Компанія намагається використовувати комерційно обґрунтовані засоби для належного захисту ваших персональних даних, враховуючи особливість тієї чи іншої інформації. Компанія використовує різні технології та процедури організації безпеки, що дозволяє захистити ваші персональні дані від несанкційованого доступу, використання чи розкриття. Наприклад, ми зберігаємо персональні дані, надані вами на комп’ютерних серверах з обмеженим доступом, які розташовані на контрольованих об’єктах. На жаль, передача інформації мережею Інтернет не є абсолютно безпечною. Хоча ми зобов’язуємося докладати всіх зусиль для захисту ваших персональних даних, але не можемо гарантувати безпеку персональних даних, які ви передаєте нашому Сайту; будь-яку передачу даних ви здійснюєте на власний ризик.

Неповнолітні

Компанія настійно рекомендує всім батькам та опікунам навчити своїх дітей безпечно й відповідально поводитися з персональними даними в інтернеті. Особи, молодші 18 років, не повинні розголошувати свої персональні дані на Сайті без дозволу їхніх батьків та опікунів. Компанія ніколи не буде навмисно запитувати персональні дані в осіб, молодших 18 років, або використовувати їх будь-яким чином, Компанія констатує, що Користувачам її сайту 18 років і більше.

Компанія цим повідомляє вас про включення ваших персональних даних до Бази даних користувачів Сайту https://kraus.com.ua з метою, визначеною в цих Правилах. Ваші права у сфері захисту персональних даних та умови передачі ваших персональних даних третім особам викладені вище в цих Правилах.

Доступ до інформації

Компанія зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допустима в наступних випадках:
 • після одержання згоди користувача, якому належить дана інформація;
 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання запиту, надання консультацій користувача;
 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;
 • у тому випадку, якщо, на думку Компанії, користувач порушує умови даних Правил.
Користувач дозволяє Компанії надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Компанія уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати й обробляти дані про користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса учасника, файли cookie, а також статистична інформація про активність користувача для покращення якості послуг та інформації рекламного характеру, які надають ці компанії, у межах, дозволених чинним законодавством України.
Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через інтернет даних не гарантована й у випадку, якщо доступ до цих даних отримають треті особи поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що перебувають у доступі Компанії. Для цього Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Компанії, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачають технічні можливості Сайту.

Обмежена ліцензія

Усю інформацію цього Сайту захищають авторські права. Ця інформація не може бути відтворена ні в якій формі, ніякими засобами без попереднього письмового дозволу Компанії.
Усі інші дії будуть витлумачені як непряме, навмисне або будь-яке інше привласнення ліцензії або прав на патент, торговельну марку або присвоєння авторських прав власника чи третьої особи.

Правила користування Сайтом регульовані й мають тлумачитися відповідно до законів України, міжнародно-правових актів. Повідомляємо, що цей Сайт і все, що на ньому розміщено, включаючи (але без обмеження) весь текст і зображення (наповнення), є власністю і захищене авторським правом. Наповнення, яке є торговельною маркою, логотипом чи знаком обслуговування, є також зареєстрованою торговельною маркою, що належить відповідним власникам торговельних марок. Використання будь-якого наповнення, крім зазначеного в цих Правилах, без письмового дозволу власника наповнення, суворо заборонене. Повідомляємо також, що Компанія та власники рішуче й повною мірою відповідно до закону захищатимуть свої права на інтелектуальну власність.

Звільнення від відповідальності

Тією мірою, якою це дозволяє чинне законодавство України, Компанія не несе відповідальності за будь-який збиток, що випливає прямо або опосередковано з використання цього Сайту або іншого сайту, пов’язаного з цим Сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за наслідки, які прямо або опосередковано пов’язані, спричинені використанням інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Компанію й бути підставою для судового переслідування. Компанія не заявляє і не гарантує, що який-небудь файл або програма, які можна завантажити з цього Сайту та/або використовувати за його допомогою, вільні від помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному або програмному забезпеченню користувача.

Послуги Сайту надаються за принципом «як є», без гарантій будь-якого роду. Користувач у добровільному порядку відмовляється від будь-яких претензій і судового переслідування Компанії та вимагання відшкодування можливої ​​шкоди, заподіяної Користувачеві.
Компанія докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій вебсайт від вірусів, проте не може гарантувати їхню повну відсутність. У зв’язку з цим рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп’ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з цього Сайту.

Компанія здійснює все можливе, щоб у користувачів був доступ до вебсайту й завантажуваного контенту в будь-який час. Однак не можливо гарантувати постійну наявність і доступність вебсайту. Компанія може бути зобов’язана негайно зупинити доступ до вебсайту повністю або частково, зокрема з метою технічного обслуговування. Компанія не може гарантувати, що телекомунікаційні мережі не мають помилок у роботі, що призводять або можуть призвести до збоїв, помилок у роботі. Компанія не може надати ніяких гарантій у зв’язку з цим, тому не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання інтернету та/або телекомунікаційних мереж, включаючи (без обмеження):
 • погану передачу та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу Інтернет;
 • будь-які зовнішні вторгнення або комп’ютерні віруси;
 • будь-яку помилку обладнання прийому або мереж зв’язку;
 • будь-яку таку несправність мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі вебсайту.

Функційне призначення Сайту

Товари та послуги, представлені на цьому Сайті, пропоновані для ознайомлення та вибору й дають загальне уявлення про асортимент продукції та послуг, які представлені в країні, де цей вебсайт доступний.

Точність інформації

Компанія докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити точність і актуальність даних, що містяться на цьому Сайті. У представленій на цьому Сайті інформації можуть зустрітися технічні неточності або друкарські помилки. Компанія не бере на себе ніякої відповідальності за точність інформації, наданої на Сайті, і весь ризик використання такої інформації буде покладено на користувача. Це нагадує, що інформація, наявна на цьому вебсайті, може містити неточності й упущення, зокрема через дії третіх осіб.

Посилання на сайти третіх осіб і відмова від зв’язку зі змістом сайтів третіх осіб

На сторінках цього Сайту можуть міститися посилання (тобто гіперпосилання) на інші сайти, які розробляють і використовують треті особи, й інформацію про сайти третіх осіб. Компанія не несе ніякої відповідальності за їхній вміст, оскільки не є власником і розробником таких сайтів.
Перехід на будь-який інший інтернет-ресурс, пов’язаний з цим Сайтом, користувач здійснює виключно за власною волею та бажанням. Компанія не несе відповідальності за законність, точність, правдивість інформації, даних, рекомендацій, заяв тощо, зроблених на цих сайтах. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що Компанія їх підтримує, рекомендує, рекламує або несе за це відповідальність.
Заяви, що містяться на сторінках сайтів третіх осіб, на які надано посилання, не є заявами Компанії. Компанія не бере на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

Власники сайтів (треті особи), на які можна потрапити із Сайту Компанії, несуть повну відповідальність за їхній вміст, так само як і за продаж будь-яких товарів, запропонованих на цих сайтах, і за обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через інтернет за допомогою таких сайтів.

Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на торговельні марки й іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, що мають місце на сайтах, посилання на які містяться на Сайті Компанії.

У разі ухвалення судового рішення чи іншого правового акту щодо будь-якої операції, здійсненої Користувачем і власником сайту, посилання на який міститься на сторінках інтернет-сайту Компанії, Користувачеві слід звернути увагу, що вищевказаний контракт укладають між собою лише Користувач і власник відповідного сайту або інша особа, яка пропонує укласти такий контракт, але ні за яких умов не Компанія і користувач. Тому просимо вас звернути увагу на загальні умови, що пропонує компанія, на сайт якої надано посилання. Вищевказані умови стосуються всіх посилань, наведених на Сайті Компанії, і будь-якого змісту вебсайтів, на які користувачі потрапляють за допомогою таких посилань.

ФАЙЛИ COOKIE

Файли cookie — це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої, в той час як ви переглядаєте вебсайт (наприклад, переглянуті сторінки, дата й час такого доступу тощо), і які можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий вебсайт (далі — «Файли cookie»).

Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги й інтереси користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії із Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними) і зберігатися тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (їх встановлює безпосередньо відвідуваний Сайт) і сторонні (ті, які встановлюють інші вебсайти).

Важливо:
1) при повторному відвідуванні користувачем Сайту дані файлів cookie оновлюються;
2) у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
3) відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціювання сервісів Сайту.
Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.
Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

Під час того, як користувач використовує сервіси, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, у результаті чого такі інтернет-ресурси й треті особи отримують ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати й обробляти інформацію про те, що ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

Використання зазначених сервісів Компанії необхідне для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, Компанія не зберігає й не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунту чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

На Сайті можуть бути посилання на інші вебсайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші вебсайти дія цих Правил на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з цим Компанія рекомендує переглядати політику у сфері конфіденційності й персональних даних кожного вебсайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.

Зміна умов

Компанія може в будь-який час вносити зміни до цих Правил користування Сайтом без попереднього повідомлення користувачів. Будь-яким чином використовуючи цей Сайт, ви приймаєте зобов’язання дотримуватися цих Правил, тому ви повинні ознайомлюватися з ними при кожному новому відвідуванні цього Сайту.

Зворотний зв’язок

При виявленні будь-яких помилок, що перешкоджають роботі Сайту, вебсторінок, посилань тощо, звертайтеся за контактною інформацією: e-mail — info@kraus.com.ua; адреса — м. Харків, вул. Московський проспект, 48; номер телефону — 066-017-33-41, 097-073-06-62 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора).

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Й ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
Ці Правила регулює законодавство України.